Složení Školské rady

V pondělí 20. listopadu 2017 proběhly na naší škole volby třetiny členů Školské rady při ZŠ Bakalovo nábřeží za pedagogické pracovníky a třetiny členů za zákonné zástupce nezletilých žáků.

Z 16 nominovaných kandidátů přijalo kandidaturu celkem 11 zákonných zástupců. Z tohoto počtu nominantů vyšla jako vítězný kandidát Ing. Hana Pospíšková, která získala 28 ze 111 odevzdaných hlasů.

Složení Školské rady

  • RNDr. Miroslav Sedláček - zástupce za zřizovatele školy MČ Brno-střed
  • Ing. Hana Pospíšková - zvolena za zákonné zástupce žáků
  • Mgr. Eva Čermáková - zvolena za pedagogy školy cermakova@bakalka.cz