SCIO 8. a 9. ročníků 2011/2012 finanční a čtenářská gramotnost

FINANČNÍ GRAMOTNOST

 

 

Průměrný percentil třídy

Průměrný percentil třídy

Průměrný percentil na škole

percentil ZŠ v ČR

 

8. B

8. C

8. B, C

 

FINGR

68 + 15*

80 + 27*

73 + 20*

53

 

 

 

 

 

 

9. A

9. B

9. A, B

 

FINGR

61 + 6*

64 + 9*

63 + 8*

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*údaj uvádí rozdíl výsledků žáků naší školy oproti celostátnímu průměru základních škol

 Počet testovaných žáků 8. ročníků ZŠ 701 a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 25. Z naší školy se testování zúčastnilo 31 žáků, u toho18 žáků třídy 8.B a 13 žáků z 8.C.

 
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

 

 

Průměrný percentil třídy

Průměrný percentil třídy

Průměrný percentil na škole

percentil ZŠ v ČR

percentil gymnázií

 

9. A

9. C

9. A, C

 

 

FINGR

75 + 31*

66 + 22*

71 + 27*

44

73

 

* údaj uvádí rozdíl výsledků žáků naší školy oproti celostátnímu průměru základních škol