Schválené výdaje na aktivity podpořené Radou rodičů 2017/2018

Schválené finanční  příspěvky z Rady rodičů na akce školy pro školní rok 2017/2018:

 

  akce na třídu celkem
1. r. čtenářská slavnost 1 500,00 Kč 4 500,00 Kč
1. st. Vánoční těšení   7 000,00 Kč
1.st. Matematické soutěže   1 000,00 Kč
1.st.- ŠD soutěže ve školní družině   2 000,00 Kč
1.st.- ŠD Nákup drobných výtvarných potřeb a materiálu pro tvořenív ŠD á 1000,- na oddělení/rok   10 000,00 Kč
1.st. Akce ke Dni dětí   25 000,00 Kč
1.st. Soutěže v angličtině - English Star, English Song a English Poem - každá 1000,-   3 000,00 Kč
1. st. Ocenění pro nejlepší žáky na konci roku   4 500,00 Kč
      57 000,00 Kč
       
       
2. st. Předvánoční ples žáků   10 000,00 Kč
2. st. Výjezd Žákovského parlamentu - úhrada části nákladů   3 000,00 Kč
2. st. Matematické soutěže, fyzikální soutěže   3 000,00 Kč
2. st. Školní kola předmětových olympiád- ocenění pro žáky s nejlepším umístěním   3 000,00 Kč
2. st. LVK 2x1000,- Kč 2 000,00 Kč
2. st. Sportovní olympiáda   2 000,00 Kč
2. st. Ocenění pro nejlepší žáky na konci roku   3 300,00 Kč
2. st. Vánoční jarmark   3 000,00 Kč
2. st. 6. ročník - Adaptační den   9 000,00 Kč
      38 300,00 Kč
       
  Školní knihovna - vybavení novými tituly (1. stupeň i 2. stupeň po 10.000,-)   20 000,00 Kč
       
  Školní cizojazyčná knihovna - vybavení novými tituly (1. stupeň i 2. stupeň)   20 000,00 Kč