Pomoc organizaci DebRA – pacientům s nemocí motýlích křídel

Před Vánocemi roku 2012 měli zástupci žákovského parlamentu velmi milou povinnost rozdat finanční prostředky potřebným. Určitá část peněz pocházela z Kola štěstí z plesu, který pořádala Rada rodičů, určitou část vydělali samotní žáci na vánočním jarmarku a za sběr papíru.

Část peněz z Kola štěstí odnesla třída VII. A s paní učitelkou Alenou Jemelkovou do dětské nemocnice Organizaci DebRA ČR. Posláním tohoto občanského sdružení je zvyšovat kvalitu života lidí trpících vzácným vrozeným puchýřnatým onemocněním EB a jejich rodinám. U nás je tato nemoc známá pod názvem nemoc motýlích křídel.