Pomoc občanskému sdružení Domov pro mne

V lednu 2011 se vypravili vybraní žáci naší školy pod vedením paní učitelky Evy Svobodové do sídla sdružení Domov pro mne. Zde pomohli vyzdobit relaxační prostor, tedy jakýsi dětský koutek. Domluvili jsme se, že výzdobu budeme občas obměňovat a že i v budoucnu budeme o dětský koutek pečovat. Pokračujeme tedy zdárně ve spolupráci s tímto občanským sdružením, jehož aktivity i finančně podporujeme.

Fotografie z vernisáže i ze samotné tvorby si můžete prohlédnout ve fotogalerii z roku 2010.

Vánoční těšení a Vánoční jarmark 16. 12. 2010

Akci zahájil sbor 2.stupně ZŠ vánočními písničkami. Školou voní jehličí, punč se skořicí
a hřebíčkem, vánoční cukroví a všichni jakoby „jihnou“. O Vánocích totiž máme myslet jeden na druhého. Našim žákům se to pod záštitou žákovského parlamentu o vánocích 2010 podařilo na výbornou. Součástí vánočního těšení byl totiž již tradičně VÁNOČNÍ JARMARK

žáků 2.stupně. Zde si mohli návštěvníci zakoupit výrobky žáků a přispět tak na dobročinnou věc, jejímž cílem bylo získat obnos nutný k podpoře Bohumila Davida, handicapovaného kamaráda z Brna a občanského sdružení Domov pro mne.

Na Vánoční těšení si členové Žákovského parlamentu svého kamaráda „Bobíka“ (těžce handicapovaného chlapce Bohumila Davida) i s jeho maminkou a malými sourozenci pozvali,

aby s nimi mohl prožít hezké odpoledne plné zábavných činností, ale hlavně aby mu předali jejich osobní dárek, který Bobíkovi pořídili z peněz získaných při aktivitách ŽP (sběr papíru,

výtěžek Vánočního jarmarku 2009, atd.). Bobíkovi Davidovi jsme věnovali novou pláštěnku na invalidní vozík, která mu umožním mnohem plnější život a nebude v případě nepříznivého počasí odkázán na pobyt doma. Žáci přidali ještě také drobné hračky malým sourozencům
i Bobíkovi – zvláště velký hrací telefon s barevnými tlačítky, vydávající různé zvuky, na němž může procvičovat základy jemné motoriky a rozlišování barev i zvuků, udělal chlapci velikou radost, kterou naprosto spontánně projevoval. Celé odpoledne bylo žáky i rodiči velmi pozitivně hodnoceno, jsme přesvědčeni, že naše žáky takové aktivity učí solidaritě, otevírají srdce i nastavují ruce k pomoci těm, kteří to potřebují. A to je vlastně naplnění smyslu tohoto projektu i výchovy žáků ke vzájemné úctě, k lidskosti, prosociálnímu chování
a morálním hodnotám. 

Ve školním roce 2012-2013 doručili zástupci ŽP finanční částku 15.000,- Kč občanskému sdružení Domov pro mě. Toto občanské sdružení se stará o postižené občany, především nabízí pomoc jejich rodinám.