OPVK Vzdělávání pro konkurenceschopnost - 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

 

Zdejší pracoviště participuje na projektu „Inovace studijního oboru Regenerace a výživa
ve sportu“ (CZ.1.07/2.2.00/15.0209) financovaném Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - 2.2
Vysokoškolské vzdělávání. (http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html