Informatika v anglickém jazyce

Předmět Information technologies je vyučován v anglickém jazyce v 6. ročníku. Žáci si osvojí základní postupy práce v operačním systému, kancelářských aplikacích, grafických programech, při elektronické komunikaci a při zpracování informací. Výklad je veden v anglickém jazyce, postupy a složitější operace pak v češtině.

Důraz je kladen na anglickou terminologii používanou v oblasti informačních a komunikačních technologií.  Žáci získají nenásilnou formou povědomí o základních anglických příkazech, nabídkách a operacích používaných v programech a na anglicky psaných webových stránkách. Nečiní jim poté problém používat software, který není lokalizovaný do češtiny.