Edukativně stimulační skupiny pro budoucí prvňáčky

Edukativně stimulační skupiny pro budoucí prvňáčky

26. 1. 2015

Vážení rodiče,

v rámci zkvalitnění  přípravy dítěte na vstup do školy Vám nabízíme ve spolupráci s PPP Brno, kurz

 

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY

 

Dítě se seznámí s prostory školy a třídy za účasti rodičů. Hravou formou budeme rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce potřebné pro osvojení a úspěšné zvládnutí počátečního čtení, psaní a počítání. Kurz je určen především dětem, které potřebují nebo chtějí procvičit následující oblasti:

 

  • jemná motorika a grafomotorika
  • řeč, myšlení
  • sluchové vnímání
  • zrakové vnímání
  • prostorová orientace
  • početní představy

 

Kurz je rozvržen do 10 lekcí, které na sebe navazují a těmto oblastem se věnují. Každá lekce má přibližně 60 minut.

Ve skupině je 6 – 10 dětí vždy s jedním rodičem, který s dítětem získává náměty pro práci doma. Účast rodiče a pravidelná příprava je velmi důležitá.

 

Kurz bude probíhat na ZŠ Bakalovo nábřeží Brno, v úterý do 15.00 do 16.00 hodin.

Cena kurzu 1. 600, - ( zahrnuje pronájem prostor, materiály pro děti, kurzovné).

Kurzem Vás povedou Mgr. Holá Iva ( hola@bakalka.cz) a Mgr. Kalusová Andrea

( kalusova@bakalka.cz). Pro bližší informace nás můžete kontaktovat na uvedené emaily.

 

Zahájení kurzu bude v úterý 3. března 2015, ukončení pak v úterý  5. května 2015.

Přihlášku s platbou odevzdejte nejpozději do 6. 2. 2015 na sekretariát školy.

Všichni přihlášení budou před začátkem kurzu osloveni emailem.