Byla Bakalka dobrá volba našich rodičů?

Když se nás jako čerstvých studentek 1. ročníku někdo zeptá, kam jsme chodily na základní školu, hrdě ze sebe vyhrkneme: „Na Bakalku“. Na to reaguje mnoho lidí otázkou: „ A kde to je?“

Tak tedy: (pořád ještě „naše“) škola na Bakalově nábřeží se nachází na břehu řeky Svratky vedle nemocnice U Milosrdných bratří. Škola je již 40 let zaměřená na výuku cizích jazyků. Ve druhé třídě dělají děti přijímací pohovory do jazykových tříd. Ti, co obstojí, mají výuku angličtiny již od 3. ročníku a to 3x týdně (s možností dalšího rozšíření formou různých jazykových kroužků) a od 6. ročníku volí další cizí jazyk (nejčastěji francouzštinu nebo němčinu), který mají také 3x týdně.

 

My jsme chodily na Bakalku až od třetí třídy a v naší třídě byly děti z celého Brna i okolí. Mnozí z nás se velmi dobře umisťovali v městských i krajských kolech olympiád a soutěží, a to nejen v cizích jazycích. Vždy se soutěží v konkurenci žáků z víceletých gymnázií a měli jsme vždy radost, když jsme je často nechávali za sebou ve výsledkových listinách.

Na konci devátého ročníku jsme se všichni dostali na střední školy, převážně na gymnázia nebo lycea (jen gymnazistů je nás 24, na Biskupské gymnázium nás z naší třídy chodí 6).

Můžeme říct, že nám naši rodiče vybrali dobrou základní školu, která nám poskytla velmi dobré základy vzdělání pro naše další studium a také vytvořila velmi dobré zázemí, kam se rádi vracíme i teď, už se třeba jen pochlubit, poradit se, nebo si trošku postěžovat.

(M. Kopalová, M. Varadinková a V. Kelarová, absolutorium 2004,
bývalé žákyně ZŠ Bakalovo nábřeží)