Výtvarně - dramatický kroužek

Výtvarně - dramatický kroužek

2. 9. 2019

tento školní rok je pro vaše děti připraven výtvarně-dramatický kroužek. Je určen žákům 2. – 5.  tříd, kteří rádi malují, kreslí, výtvarně tvoří a také si rádi hrají. Kroužek je zaměřen na literární, hudební, výtvarné a pohybové činnosti, rozvoj fantazie, komunikace, empatie a tvořivosti. Děti si vyzkouší hru v roli, dramatickou improvizaci, pohrají si s pohádkou.  Ke konci školního roku je plánováno vystoupení pod názvem Hurvínkovo přání.Kroužek se bude konat ve vypsaných termínech ( 20 lekcí  říjen - květen, + vystoupení pro rodiče) ve čtvrtek od 13:30 do 14:30 hod. Cena na škol. rok je 1 400,- Kč.

Na všechny malé herce se těší

Mgr. Lada Bláhová