Úspěch ve výtvarné soutěži

Úspěch ve výtvarné soutěži

20. 6. 2011

Výtvarná soutěž

Několik dětí z naší školy se zúčastnilo výtvarné soutěže pořádané humanitární organizací ADRA . Téma soutěže znělo Jak si hraju…..aneb báječný svět hraček.

Proč jsme se do soutěže přihlásili?

Chtěli jsme, aby také naše děti poznaly a zamyslely se nad tím, jak si hrají a jak žijí děti v jiných zemích světa. Aby měly možnost seznámit se s tím, že svět není vždy a všude láskyplný a spravedlivý, že jiné děti nemají vždy vše, co potřebují a co by si zasloužily. V tomto poznávání nám pomohla právě tato výtvarná soutěž, jejíž pozvánku pracovníci ADRY doplnili příběhy dětí, s nimiž se při své práci v zemích jiných světadílů setkali.

Hlavními patrony 6. ročníku výtvarné soutěže se stali spisovatelka Bára Nesvadbová a herec a malíř Miloš Nesvadba.

Porota vybrala ze 7000 došlých obrázků dětí z celé republiky100 nejlepších. Mezi těmito 100 nejlepšími byli oceněni i tři žáci naší školy: Nela Kubů ze třídy 3. B, Jaroslav Zaňko ze třídy 3. C a Petra Vodičková ze třídy 4. A.

Těšíme se z úspěchu našich dětí, jsme rádi, že mohou být pyšné na to, že i jejich obrázky spolu s dalšími nejlepšími výtvarnými díly jsou v současné době k vidění v prostorách Národního muzea v Praze.