Škola v přírodě 4. B a 5. B

Škola v přírodě 4. B a 5. B

15. 6. 2016

Ve dnech 6. - 10. 6. se žáci těchto tříd zúčastnili školy v přírodě v Penzionu Krkoška v Kunčicích pod Ondřejníkem.

   Program byl tematicky zaměřen na jubileum významné osobnosti - Karla IV. Žáci během pobytu malovali hrady, prapory, vyráběli pečeti, psali listiny... Neoddělitelnou součástí byl pobyt v přírodě, hry, soutěže, kvízy i zábavné večery. V rámci školy v přírodě se uskutečnil také výlet do Štramberka - Mini ZOO, Štramberská trúba, "zlatá ulička", pekárna Štramberských uší.

   Úsilí všech dětí bylo odměněno diplomy, dárky, pochvalou. Všichni se domů vraceli se spoustou pěkných zážitků.

 

Lada Bláhová a Miluše Kucková

třídní učitelky