Přírodopisný projekt Polytechnika na SPŠCh pro 6. ročníky

Přírodopisný projekt Polytechnika na SPŠCh pro 6. ročníky

Ve dnech 16. 1. a 13. 2. se žáci 6. ročníku zúčastnili projektu Polytechnika na SPŠCh. Během několikahodinového programu byli seznámeni s technikou práce s mikroskopem a postupně se dostali i k vlastní přípravě biologických preparátů, které následně mikroskopovali a rozšířili si tak nejen přírodopisné vědomosti, ale i dovednosti.