Přednáška - Kyberšikana

Přednáška - Kyberšikana

Dne 20. 6. se páté ročníky naší školy zúčastnily přednášky o prevenci kyberšikany.

Společně s dětmi jsme navštívili Policii ČR na Běhounské ulici. Paní policistka děti seznámila s různými nebezpečími,  spojenými s používáním sociálních sítí. Žáci byli ponaučeni, jak se bezpečně v oblasti internetu a sociálních sítí pohybovat a chovat, jak se zachovat při kyberšikaně. Zhlédli jsme také krátký naučný film na toto téma.