Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

20. 2. 2019

Matematická olympiáda

 

 

 

V letošním školním roce se 11 žáků naší školy zúčastnilo školního kola Matematické olympiády. Všech 11 dětí postoupilo do okresního kola této soutěže jako úspěšní řešitelé.

            Dne 30. 1. 2019 se konalo na ZŠ Křídlovická okresní kolo Matematické olympiády. Tohoto okresního kola se zúčastnilo deset žáků z postupujících jedenácti. Nejlépe se umístil Jan Řepka ze třídy 5. B na sedmém místě. Pěkného umístění dosáhl také Tomáš Turland  ze třídy 5. A na osmém místě a Alena Střelická a Anna Ubrová ze třídy 5. A – obě dívky na devátém místě.