Dramatický kroužek - vystoupení

Dramatický kroužek - vystoupení

6. 6. 2022

V letošním školním roce navštěvovalo dramatický kroužek 24 dětí. Pravidelná setkání probíhala ve dvou skupinách v předem určených termínech. Děti rozvíjely své herecké schopnosti při nácviku dvou pohádkových divadelních her - Sněhurka a deset trpaslíků a Dlouhý, Široký a Bystrozraký. 

Při společných setkáních i při vlastním vystoupení pro své blízké a kamarády zažívaly spoustu radosti a legrace. 

Vystoupení se uskutečnilo 19. května 2022. Malí herci krásně zúročily nabyté dovednosti, hráli s radostí a elánem. Učebna nabitá diváky se v průběhu vystoupení doslova otřásala smíchy. Celkový dojem umocňovaly zvukové efekty i kostýmy malých herců. Ozvučení zajistil pan učitel Švorčík a na vytvoření krásných kostýmů se podílely maminky dětí.

V závěru vystoupení byli herci oceněni bouřlivým potleskem. Z celkového úspěchu se spolu s herci radovala i vedoucí dramatického kroužku paní učitelka Lada Bláhová.

odkaz na video z vystoupení:

http://www.uschovna.cz/zasilka/YOFWSSV4K3TWRUGE-2ZV