Dramatický kroužek

Dramatický kroužek

Vážení rodiče,
tento školní rok je pro vaše děti připraven dramatický kroužek. Je určen žákům 2. – 5.  tříd, kteří si rádi hrají. Kroužek je zaměřen na literární, hudební, výtvarné a pohybové činnosti, rozvoj fantazie, komunikace, empatie a tvořivosti. Děti si vyzkouší hru v roli, dramatickou improvizaci, pohrají si s pohádkou, zahrají si v pohádce. Kroužek se bude konat ve vypsaných termínech ( 20 lekcí  říjen - květen) ve čtvrtek od 13:30 do 14:30 hod. Cena na škol. rok je 1 400,- Kč.
Na všechny malé herce se těší
Mgr. Lada Bláhová