Vrácení knih do školní knihovny

Vrácení knih do školní knihovny

28. 5. 2020

Milí rodiče,

do začátku prázdnin už bohužel nebude otevřena školní knihovna.

V této době je však veliké množství knih rozpůjčeno mezi dětmi a my bychom byli rádi, kdyby se nám knihy opět vrátily zpět.

Touto cestou bychom Vás požádali o spolupráci. Každá zapůjčená kniha by měla být zapsána v zadní části žákovské knížky. Pokud Vaše dítě chodí do školy, předá ji pedagogovi ze své studijní skupiny. Vrácení knihy bude potvrzeno zápisem do ŽK. 

V případě, že je Vaše dítě doma na distanční formě výuky, můžete knihu vrátit  každé pondělí a středu ve dnech od 1. do 12. června v čase mezi 8. - 10. hodinou. Vzhledem k tomu, že vstup do školy není z bezpečnostních důvodů možný, ve výše stanovené době bude otevřeno okno knihovny (nachází se za sochou, která je před budovou školy) a knihu si od Vás převezme paní učitelka Eva Svobodová.

Předem Vám mnohokrát děkujeme a přejeme krásné dny.