Studijní poznávací zájezd do Anglie a severního Walesu

Studijní poznávací zájezd do Anglie a severního Walesu

26. 5. 2009

Ve dnech 31.5. - 7.6. se 44 dětí se svými pedagogy účastní studijního poznávacího zájezdu do Anglie a severního Walesu. Kromě poznávání Velké Británie si děti v rodinách, kde budou ubytovány, ověří i své schopnosti používat angličtinu v praxi. 

Všem účastníkům zájezdu připomínáme, že sraz je před školou v neděli v 14.15.