Ekosystém les - v terénu se 4. A

Ekosystém les - v terénu se 4. A

Ve středu 16. 11. 2022 se třída 4. A vydala na průzkum blízkého lesa navazujícího na ulici Kamenná. Při prozkoumávání lesa žáci využili svých znalostí získaných o ekosystému les v předmětu ČaS, ale především se na konkrétní vycházku a místo předem pečlivě připravili - měli už ve škole prostudované texty tabulí Brněnské lesnické naučné stezky, kolem kterých pak v průběhu trasy prošli, měli prostudované klíče k určování stromů pomocí listů či kůry, mechorostů a kapraďorostů, semenáčků a různých druhů živočichů. V batůžcích si nesli pozorovací nádobky na hmyz s lupou, lupy s nasvícením, pásmo k měření obvodu a průměru kmene stromů a další. Už ve škole se s určovacími klíči a pomůckami pečlivě seznámili a vytvořili si očekávání toho, co v lese mohou zahlédnout. Samotné bádání v lese, při kterém spolupracovali ve skupinách, je velmi bavilo. Výsledky pozorování zaznamenali do pracovního listu, čímž si připravili podklady pro prezentaci před třídou. Těšíme se, že stejné místo prozkoumáme i na jaře, kdy zcela jistě budeme ekosystém les pozorovat v jeho jiné podobě.