Cambridge kurz pro 2.ročník

Cambridge kurz pro 2.ročník

3. 9. 2015

Vážení rodiče,

stejně jako v minulých letech, nabízíme i v tomto školním roce přípravný kurz Cambridge pro žáky 2.ročníků.

Děti si na začátku kurzu zakoupí pracovní sešit (cca 100 Kč - tento poplatek není součástí kurzovného), který je vytvořený pedagogy naší školy tak, aby přímo korespondoval s probíraným učivem Aj ve druhém ročníku. Žáci si během lekce Cambridge hravou formou nejen osvojí a upevní již známá slovíčka a gramatické jevy, ale v dané oblasti si rozšíří slovní zásobu, jež je tak důležitým základem při studiu cizího jazyka.

Tento kurz je koncipován tak, aby zároveň sloužil už jako příprava k navazujícímu Cambridge kurzu "Starters" pro žáky 3.ročníku.

Kurz Cambridge začíná v týdnu od 28.9. a končí na konci května. Výuka probíhá 1x týdně, lekce trvá 45 minut. Kurzovné na celý školní rok činí 1.500 Kč.