4. třídy na akci Empík cyklista

4. třídy na akci Empík cyklista

V pátek 9. 9. 2022 se třídy 4.A, 4.B, 4.C zúčastnily v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání jednoho ze tří bloků akce Empík cyklista, tedy teoretické a praktické přípravy na možnost samostatné účasti v silničním provozu po splnění věkové hranice 10 let.

Jízdu na kole i dopravní výchovu si žáci užili a těší se, že jim po splnění kritérií strážníci MP předají „Průkaz cyklisty“.