Výtvarná soutěž Bakalky

Výtvarná soutěž Bakalky

 Ahoj, milé žákyně a žáci obou stupňů naší školy.

 Máme pro vás překvapení. Vyhlašujeme 7. ročník výtvarné soutěže B A K A L K Y !                                                                   V době distančního vzdělávání máte určitě chuť tvořit? Anebo ne? Necháme to na vás!

 Téma soutěže je   I L U S T R A C E (pro menší děti objasňujeme slovo). Je to obrázek k přečtenému příběhu.

 Technika:  výkres můžete namalovat, nakreslit nebo vytvořit koláž, případně prostorovou práci.                                     Velikost - formát:  minimálně A3 a větší. Ten, kdo by neměl potřebný výkres doma, může si ho vyzvednout na vrátnici   školy. Nezapomeňte na to, že vy jste autoři. Proto nekopírujte již hotové ilustrace. Použijte vlastní nápady.

 Na zadní stranu výkresu napište jméno, příjmení, třídu a věk.

 Těšíme se na vaše díla, která musíte přinést do školy a odevzdat je na vrátnici, nejpozději do 20. května 2021.

 Eva Svobodová a Marek Švorčík