Srovnávací / rozřazovací testy z Aj na I. stupni

Srovnávací / rozřazovací testy z Aj na I. stupni

V týdnu od 7. června se budou psát srovnávací (2. ročník a 4.A, 4.D) / rozřazovací (3. a 5. ročník, 4.B a 4.C) testy z anglického jazyka z probraného učiva za 2. pololetí.