Přestupové zkoušky na Bakalku

Přestupové zkoušky na Bakalku

Vážení rodiče, 

jak bývá zvykem, i v letošním školním roce proběhnou na naší škole přestupové zkoušky z anglického jazyka do 2. - 8. ročníku (pro přestup do 7.-8. ročníku také z druhého cizího jazyka - Nj nabo Frj)

Termín přestupových zkoušek je stanoven na úterý 8. 6. 2021 ve 13:00 hodin.

Podmínkou účasti na zkoušce je podání žádosti o přestup nejpozději do 4. 6. 2021 (formulář žádosti je ke stažení na webu školy  https://www.bakalka.cz/dokumenty-formulare).