Práce s nadanými žáky - Projekt VIOM

Práce s nadanými žáky - Projekt VIOM

V rámci projektu VOIM (Výzkumně ověřený inovativní model identifikace a rozvoje matematicky nadaných žáků základních škol), do kterého je naše škola zapojena, proběhne v týdnu od 26. dubna pilotní screening žáků 1. ročníků. Následovat pak bude vyhodnocení výsledků testování a začátek práce s inovací - rozvoj akcelerovaných žáků. Pilotní část projektu bude zakončena ke dni 18. června 2021.