Na mamuta! 5.A a 5.D v Anthroposu

Na mamuta! 5.A a 5.D v Anthroposu

Ve Vlastivědě, v Přírodovědě, v Českém jazyce - tam všude jsme v 5.A a 5.D narazili na téma pravěku. A tak jsme se rozhodli: Vyrazíme na mamuta! Kam? Přece do Anthroposu.
Prohlídka se zajímavostmi jen hemžila. Paní učitelky se dmuly pýchou, protože ani jediná pátravá otázka pana průvodce nezůstala bez správné odpovědi – tolik už toho víme. Laskavý pan průvodce nás nechal po prohlídce projít si celé muzeum. Následovala svačinka, po které jsme ve stínu obrovského platanu sdíleli své největší AHA momenty. A že jich bylo! V parku u muzea bylo tak příjemně. Ještě chvíli jsme poseděli a zazpívali si. Před návratem do školy jsme se pokusili poskládat z přírodnin lidskou kostru. Nebylo to jednoduché, ale výsledek … no, posuďte sami.