Na Bakalku přišel Mikuláš s čerty a anděly

Na Bakalku přišel Mikuláš s čerty a anděly

V pondělí 6. prosince bylo na prvním stupni naší školy hodně živo. Probíhal právě projektový den pod názvem " Adventní čas je tady".

Děti a učitelé měli napilno. Ve třídách proběhl program, který byl věnován tématu Sv.Mikuláše. Děti získávaly informace o vzniku mikulášské tradice a zhotovily různé výrobky s vánoční a mikulášskou tématikou. V minulých letech byl tento projekt uskutečněn trochu v jiném kabátě pod názvem "Vánoční těšení". Projekt ale nemohl být v tomto školním roce, vzhledem k epidemiologické situaci realizován.

A nakonec to nejlepší. V prvních a druhých třídách se objevil Sv. Mikuláš se svoji družinou - čerty a anděly. Mnoho dětí mělo z Mikuláše takový přirozený respekt, že často slibovaly dotykem na posvátnou berli, že se polepší ve svém chování. Nakonec ale dostaly mnoho dárků, které pro ně připravily třídní učitelky spolu s rodiči.

Potěšte se několika fotografiemi z projektového dne.