Mimořádné úspěchy našich žáků

Mimořádné úspěchy našich žáků

Vážení rodiče, milí žáci,

s velkým potěšením zjišťujeme, že naši žáci a učitelé ani v době dlouhého distančního vzdělávání nerezignují na účast v soutěžích a olympiádách a mají stále ty nejvyšší vzdělávací ambice. Děkujeme všem našim žákům za aktivní účast a příkladnou reprezentaci školy ve všech kolech soutěží.

Některým z nich se podařilo ve velmi silné konkurenci dosáhnout úspěchu zcela mimořádného  a postoupit do kola krajského, regionálního či republikového. Našim třem žákům, Alici Gálové, Jaroslavu Moravcovi a Janu Švecovi, které čeká celorepublikové kolo, budeme držet palce. Poděkování paří všem pedagogům, kteří se v rámci příprav na soutěže nadstandardně věnovali těmto nadaným a motivovaným žákům. 

1. Olympiáda v českém jazyce            okresní kolo

                                                                  4. místo:   Martkéta Daňková, 9. C

                                                                  krajské kolo

                                                                  4. místo:   Martkéta Daňková, 9. C

2. Olympiáda v německém jazyce     okresní kolo

  • Kategorie I. A - mladší žáci:          1. místo: Melanie Moravec, 7. A                                                         
                                                              5. místo: Justýna Doležalová, 7. A

 

  • Kategogie II.A – starší žáci:         1. místo: Jaroslav Moravec, 9. A                                         
                                                              9. místo Valentýna Oslizlová, 9. A

                                                              krajské kolo: 1. místo: Jaroslav Moravec, 9. A  - postupuje do celostátního kola !!!

3. Konverzační soutěž ve francouzském jazyce:

                                                               krajské kolo:

  •                                                         Kategorie A1 (do 3 let studia Frj) – 3. místo Anna Alexandra Novotná,  8.C
  •                        Kategorie A2 (nad 3 roky studia Frj) – 1. místo Alice Gálová 9.C,  postupuje do celostátního kola !!!

 

4. Dějepisná olympiáda                      okresní kolo

                                                                3. místo:   Marie Viktorinová, 8. C

                                                                krajské kolo

                                                                12. místo:   Marie Viktorinová, 8. C

 

5. Matematická olympiáda                 okresní kolo

                                                                 Jan Švec – umístění pro postup do krajského kola, úspěšný řešitel

6. Chemická olympiáda                       okresní kolo: 14. místo Jan Švec, 9. B

                                                                 43. místo: Elen Stroblíková, 9. A – oba postoupili do krajského kola

                                                                krajské kolo:  24. místo Jan Švec 9. B, Elen Stroblíková – úspěšný řešitel

7. Soutěž hledáme nejlepšího mladého chemika v ČR:

                                                              okresní kolo: Jan Švec, 9. B -5. místo

                                                              regionální kolo:  Jan Švec 9. B – 2. místo – postupuje do celostátního finále!!!