Informace k přijímacím zkouškám na střední školy na školní rok 2021/2022

Informace k přijímacím zkouškám na střední školy na školní rok 2021/2022

16. 1. 2021Mgr. Pavel Hodál

Důležité odkazy

1. kolo přijímacího řízení

 •  zveřejnění informací o podmínkách přijímacího řízení na SŠ – do 31. 1. 2021
 •  2 přihlášky (na 2 školy nebo na 1 školu a 2 obory)
 •  termín podání přihlášek na SŠ do 1. 3. 2021

Kritéria přijetí na SŠ

 • hodnocení známek z vysvědčení – střední školy si stanoví, která klasifikační období budou započítávat
 •  jednotná přijímací zkouška (Cermat - Čj, M) nebo školní přijímací zkouška
 •  další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Přihlášky na SŠ

 • žák podává 2 přihlášky, obě musí být vyplněny úplně stejně
 • zákonný zástupce vyplní všechny údaje na 1. straně přihlášek, případně doplní potvrzení od lékaře, pokud to střední škola požaduje
 • základní škola vyplní 2. stranu přihlášek
 • formulář – možno stáhnout z internetu, letos jsou opět nové, je možné si je vytisknout na:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Jednotná přijímací zkouška

 • zajišťuje CERMAT
 • každý uchazeč může konat zkoušku 2x, započítává se lepší výsledek
 • podíl hodnocení přijímací zkoušky na celkovém hodnocení si letos stanoví každá škola dle svých priorit

Školní přijímací zkouška

 • může nahradit jednotnou přijímací zkoušku, toto musí být součástí kritérií přijímání pro 1. kolo přijímacího řízeník
 • koná se v jiných termínech než jsou termíny jednotné přijímací zkoušky
 • může být součástí jednotné přijímací zkoušky, potom se koná ve stejný den jako jednotná přijímací zkouška 

Termíny přijímacích zkoušek

Čtyřleté maturitní obory:

 • státní přijímací zkoušky 12. a 13. 4.
 • školní přijímací zkoušky - jiný termín než státní, pokud je to jediná zkouška
 • školní přijímací zkoušky - stejný termín jako státní, pokud doplňují státní přijímací zkoušky

Šestiletá a osmiletá gymnázia

 • státní přijímací zkoušky 14. a 15. 4.

Náhradní termíny (omluva do 3 pracovních dnů)

 • jednotná přijímací zkouška: 12. a 13. 5. 2021
 • školní přijímací zkouška – stanoví ředitel SŠ 

Výsledky přijímacího řízení

 • nejdříve 28. 4. 2021
 • zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (internetové stránky SŠ, vývěsky na SŠ)
 • předání (zaslání) rozhodnutí nepřijatým uchazečům

Zápisové lístky

 • vydává základní škola žákům do 15. 3. 2021
 • odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dní od oznámení (zveřejnění) rozhodnutí o přijetí na SŠ
 • zápisový lístek se uplatňuje jen jednou, zpětvzetí je možné pouze na základě přijetí po odvolání na druhou SŠ a v případě předešlého přijetí do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou

Odvolací řízení

 • Ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím ředitele SŠ

Alena Jemelková, kariérní poradkyně
543 426 923
jemelkova@bakalka.cz