Změna organizace dopravy během rekonstrukce ulice Polní

Změna organizace dopravy během rekonstrukce ulice Polní

Vážení zákonní zástupci,

V souvislosti s realizací důležité stavby Tepláren Brno se od 1. března 2020 zásadním způsobem mění dopravní značení na komunikacích v blízkosti školy.

V období od 1. 3. 2020 do 31. 10. 2020 bude ulice Polní zjednosměrněna od ulice Vídeňské směrem k ulici Renneská třída. Parkovací stání k režimu K+R budou na ulici Polní zachována. Samotné výkopové práce na Bakalově nábřeží budou probíhat až v době hlavních prázdnin (červenec, srpen).

Máte-li zájem prohlédnout si mapku objízdné trasy, navržené odborníky na dopravu, můžete tak učinit na webových stránkách školy v sekci Aktuality.