Zabodovali jsme!

Zabodovali jsme!

Městské kolo olympiády v německém jazyce proběhlo 14. 2. 2019 na ZŠ Antonínská. Naši žáci se odvážně  postavili i soutěžícím, kteří se němčinu učí jako první cizí jazyk, tedy o několik let déle. Přesto se ani letos němčináři z Bakalky neztratili.

V kategorii pro 6. a 7. ročníky vybojoval krásné 2. místo Lukáš Hájek (7. A).

V kategorii pro 8. a 9. ročníky nenašel přemožitele Jaroslav Moravec (8. A), který získal 1. místo a bude tak naši školu reprezantovat v krajském kole 13. 3. 2019.

Děkujeme všem soutěžícím za skvělou reprezentaci školy!