Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

21. 4. 2020Mgr. Pavel Hodál
  • Celkem bylo zaevidováno žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání: 166
  • Žádostí o přijetí s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy: 20
  • Žádostí o přijetí dětí, jehož sourozenec je žákem ZŠ Brno, Bakalovo nábř. 8: 32
  • Žádostí o přijetí, o jejichž přijetí/nepřijetí rozhodl los: 114
  • Žádostí o přijetí dětí, které byly losem vybrány k přijetí: 23
  • Žádostí o přijetí dětí, které nebyly vylosovány k přijetí: 91

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

číselný identifikátor dítěte přijetí/nepřijetí dítěte
1008395528 přijato
1049653765 přijato
1077342722 přijato
1092686656 přijato
1110519808 nepřijato
1177179136 nepřijato
1761918724 přijato
1801417728 přijato
1823939328 přijato
1838121984 nepřijato
1860066816 přijato
1884724992 nepřijato
1923471616 nepřijato
1984332032 přijato
2048841216 nepřijato
2091632645 nepřijato
2124477952 přijato
2212952064 přijato
2231916032 nepřijato
2308155904 přijato
2374882304 nepřijato
2381704512 přijato
2540628864 přijato
2565274112 přijato
2669272455 přijato
2677241344 nepřijato
2788236288 nepřijato
2834299904 nepřijato
2903849472 nepřijato
2943646208 nepřijato
3055723008 přijato
3073133824 přijato
3073880327 nepřijato
3153404416 nepřijato
3185838336 přijato
3236778624 nepřijato
3277783047 přijato
3344747328 nepřijato
3419532647 nepřijato
3568679936 nepřijato
3619809289 nepřijato
3665105921 přijato
3780398084 přijato
3800412164 nepřijato
3801508096 přijato
4023472970 nepřijato
4041167616 nepřijato
4097071392 nepřijato
4174211584 přijato
4243990528 přijato
4251349504 nepřijato
4497573888 nepřijato
4505896964 přijato
4547074562 nepřijato
4604229127 nepřijato
4707779072 přijato
4730503689 nepřijato
4763675136 nepřijato
4823515488 nepřijato
4833358592 nepřijato
4871822976 nepřijato
4888045312 nepřijato
5024841536 nepřijato
5039941121 nepřijato
5092659522 přijato
5182297344 nepřijato
5271993856 přijato
5358308864 nepřijato
5374727686 přijato
5512992256 nepřijato
5581296512 nepřijato
5664118784 nepřijato
5699508224 přijato
5703100672 přijato
5720866816 přijato
5735062944 přijato
5805503104 přijato
5867566592 nepřijato
5870402561 nepřijato
5886033728 nepřijato
5991739904 nepřijato
6233299968 přijato
6245927296 přijato
6278247424 přijato
6328784448 nepřijato
6349021448 přijato
6383268489 nepřijato
6420378624 nepřijato
6438248356 nepřijato
6461219968 přijato
6486321664 přijato
6503067776 přijato
6584525824 nepřijato
6588612096 přijato
6620328961 přijato
6709758976 přijato
6725324544 nepřijato
6766781952 přijato
6809861376 nepřijato
6812538368 přijato
6815844096 přijato
6972115968 přijato
7008930566 nepřijato
7050013184 přijato
7056505344 nepřijato
7059311104 nepřijato
7124363068 přijato
7159014413 přijato
7260818566 přijato
7290040064 přijato
7322869761 nepřijato
7330310656 přijato
7370650432 nepřijato
7400503168 přijato
7443879936 nepřijato
7498459648 nepřijato
7511963522 přijato
7534934528 nepřijato
7595974784 přijato
7649925123 přijato
7657958912 nepřijato
7708267529 přijato
7749968184 nepřijato
7772867218 nepřijato
7831902208 nepřijato
7833803968 nepřijato
7851585024 nepřijato
7956237568 nepřijato
7962912256 nepřijato
8002276608 přijato
8010441728 přijato
8032778241 nepřijato
8237562886 nepřijato
8241561344 nepřijato
8265303552 přijato
8271281924 přijato
8280979221 nepřijato
8329183232 nepřijato
8387780608 přijato
8389199104 nepřijato
8424036224 nepřijato
8552523328 přijato
8614125568 nepřijato
8622524166 přijato
8805849671 nepřijato
8907214336 přijato
8945668864 nepřijato
9073247681 nepřijato
9146460169 přijato
9232916224 přijato
9287787776 přijato
9340162567 přijato
9370216512 přijato
9392286208 nepřijato
9430424576 nepřijato
9439712512 nepřijato
9456654848 nepřijato
9501946144 přijato
9699294722 nepřijato
9703644032 nepřijato
9792657921 nepřijato
9804891648 nepřijato
9810511008 nepřijato
9831215792 nepřijato
9966627328 přijato
9978295808 nepřijato