Upozornění pro rodiče 3.B na kurzu plavání

Upozornění pro rodiče 3.B na kurzu plavání

MŠMT doporučuje dokončit již probíhající pobyty žáků na akcích organizovaných školou (lyžařský kurz, škola v přírodě atd.). Na ty, které měly být zahájeny od zítřka, už se vztahuje mimořádné opatření  Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.

Návrat žáků z kurzu plavání proběhne v pátek podle původního harmonogramu.