Pravidla distanční výuky pro žáky platná od 14. 10. 2020

Pravidla distanční výuky pro žáky platná od 14. 10. 2020

13. 10. 2020Mgr. Eva Čermáková
  1. Ve dnech školního vyučování je povinností žáka sledovat průběh distančního vyučování, kontrolovat e-mailovou schránku a obsah i případné změny v Kurzech Google Classroom. 
  2. Žák je povinen, pokud mu to technické podmínky dovolují,  účastnit se synchronní formy distanční výuky (videovýuka) dle zveřejněného rozvrhu dané třídy. 
  3. Při videokonferenci má žáka zapnutou videokameru, v případě diskuze i mikrofon. Aktivně se zapojuje do průběhu videovýuky. 
  4. Žáci, kteří nemají možnost zúčastnit se výuky formou videokonferencí, oznámí tuto skutečnost svému třídnímu učiteli a dohodnou předání materiálů a formu jiného zadání práce. 
  5. Škola zveřejní 14. 10. rozvrh online videokonferencí. Tento rozvrh vychází z existujícího rozvrhu třídy.