Organizace do konce školního roku

Organizace do konce školního roku

Vážení rodiče, 

rádi bychom Vás informovali o organizaci provozu školy v závěru školního roku.

V týdnu od 22. do 26. 6. 2020:

1. stupeň - pokračují výukové aktivity v rámci nastavených skupin a časů, jen 5. ročníky odcházejí na oběd již ve 13:00, kdy výukové aktivity pro ně končí.  Některé třídy ještě absolvují v tomto týdnu také vycházky, výlety , exkurze - vše v kompetenci třídních učitelů. Sledujte, prosím, informace od třídních učitelů na třídních webech a v mailech.

2. stupeň - probíhají dle rozpisu třídnické práce (výměna učebnic, vyklízení šatních skříněk, a další... ), vždy podle pokynů třídních učitelů v čase od 8:00 do 12:00

pondělí 22.. 6. 2020 6. ročníky

úterý 23. 6. 2020  7. ročníky

středa 24. 6. 2020  8. ročníky

čtvrtek 25. 6. 2020  9. ročníky

V pátek 26. 6. dle pokynů třídních učitelů proběhne fasování učebnic pro žáky 6. a 7. tříd na příští školní rok.

Některé třídy ještě absolvují v tomto týdnu také vycházky, výlety , exkurze - vše v kompetenci třídních učitelů. Sledujte, prosím, informace od třídních učitelů v Google classroom a  v mailech.

Pondělí 29. 6. 2020 - jen výukové aktivity pro 1. stupeň v nastaveném režimu, 2. stupeň výukové aktivity nemá

Úterý 30. 6. 2020 - rozdávání vysvědčení v jednotlivých třídách pro všechny žáky - začátek v 8:00, cca v 8:40 poslední zvonění a slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku (účastní se všichni žáci školy). Předpokládané ukončení 8:50.

Podle pokynu MŠMT ze dne 15. 6. 2020  musí žáci, kteří ještě dosud nenavštěvovali výukové aktivity po obnovení docházky a přijdou do školy  do konce školního roku,  přinést podepsané čestné prohlášení zákonných zástupců.