Návrat žáků 2. stupně do školy

Návrat žáků 2. stupně do školy

Vážení rodiče, milí žáci,

díky příznivé epidemiologické situaci se od 8. 6. 2020 umožňuje osobní přítomnost ve školách všech žáků 2. stupně.

Očekáváme, že této možnosti využijí všichni žáci s výjimkou těch, kteří jsou zařazeni do rizikové skupiny (viz čestné prohlášení).

Obsahem vzdělávacích aktivit bude především objasnění nebo upevnění probíraného učiva a zjišťování efektivity a úrovně distančního vzdělávání.

Vzhledem k tomu, že výukové skupiny mohou být maximálně 15 členné, prostorové možnosti školy jsou z toho důvodu značně omezené.

Výuka bude probíhat od 8. 6. 2020 vždy v těchto dnech:

pro 6. ročník:  pondělí, úterý

pro 7. ročník: úterý, středa

pro 8. ročník: středa, čtvrtek, pátek

Výukové aktivity se budou soustředit na stěžejní předměty (6. a 7. ročník český jazyk, matematika, anglický jazyk, druhý cizí jazyk, fyzika, přírodopis, dějepis, zeměpis,  v 8. ročníku navíc chemie)

Předpokládaný počet výukových hodin v jednom dni je 5-6.

Podmínkou vstupu do školy je předložení čestného prohlášení (příloha)

Na uvedené dny výuky může být dle zájmu zajištěna strava formou obědových balíčků.

Bližší informace podá škola v příštím týdnu.

Příloha Velikost
příloha_čestné_prohlášení.pdf 268.76 KB