Informace k výuce během mimořádných opatření

Informace k výuce během mimořádných opatření

Vážení rodiče, po dobu mimořádného opatření, kdy jsou všechny školy zavřené, budeme žáky i zákonné zástupce informovat o závažných skutečnostech na našich webových stránkách v sekci Aktuality.

Protože chceme zmírnit vliv tohoto mimořádného opatření na výsledky našich žáků a minimalizovat  zpoždění v naplňování Školního vzdělávacího programu, budeme od pondělí 16. března 2020 zadávat žákům domácí práci a úkoly následujícím způsobem:  

pro 1.-4. ročník:

žáci a zákonní zástupci budou o zadávaných úkolech informováni prostřednictvím třídních webových stránek. Informace za všechny předměty bude poskytovat třídní učitelka.

pro 5.-9. ročník:

žáci 5. -9. ročníku mají zřízený vlastní školní Google účet, na který jim budou v prostředí Google Classroom zadávány úkoly a práce z jednotlivých předmětů. V případě, že některý žák zapomněl svoje přístupové údaje k tomuto účtu, nechť se obrátí na ICT koordinátora školy Mgr. Pavla Hodála (hodal@bakalka.cz). Zdůrazňujeme, že k přihlášení do Google Classroom musí žáci použít výhradně vlastní školní Google účet.