Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky

Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky

Vážení rodiče,

v rámci zkvalitnění přípravy dítěte na vstup do školy Vám nabízíme ve spolupráci s PPP Brno kurz EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY.

Dítě se seznámí s prostory školy a třídy za účasti rodičů. Hravou formou budeme rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce potřebné pro osvojení a úspěšné zvládnutí počátečního čtení, psaní a počítání. Kurz je určen především dětem, které potřebují nebo chtějí procvičit následující oblasti:

- jemná motorika a grafomotorika
- řeč, myšlení
- sluchové vnímání
- zrakové vnímání
- prostorová orientace
- početní představy

Kurz je rozvržen do 10 lekcí, které na sebe navazují a těmto oblastem se věnují. Každá lekce má přibližně 60 minut.

Ve skupině je 8 - 10 dětí vždy s jedním rodičem, který s dítětem získává náměty pro práci doma. Účast rodiče a pravidelná příprava je velmi důležitá.

Kurz bude probíhat na ZŠ Bakalovo nábřeží Brno v úterý, ve středu i ve čtvrtek
od 15.00 do 16.00 hodin.

Cena kurzu 1. 600, - (zahrnuje pronájem prostor, materiály pro děti, kurzovné).

Kurzem Vás provedou:

úterý - Mgr. Jindra Rosenkrancová (rosenkrancova@bakalka.cz)

středa - Mgr. Daniela Ševčíková (sevcikova@bakalka.cz)

čtvrtek - Mgr. Iva Holá (hola@bakalka.cz)

Předpokládané zahájení kurzu bude v týdnu od 11. 1. 2021 a ukončení pak v týdnu od 22. 3. 2021.

Přihlášku zašlete na výše uvedené emailové adresy dle zvoleného dne docházky.

Platbu proveďte až po potvrzení o přijetí do kurzu a to bezhotovostně na účet školy 33836621/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte ESS + jméno dítěte.

Vše nejpozději do 11. 12. 2020.