Projekt Flying across borders - setkání ve Švédsku

Projekt Flying across borders - setkání ve Švédsku

Třetí setkání žáků zapojených škol v rámci projektu Flying across borders proběhne ve dnech 31. 3. – 5. 4. 2019 ve Švédském Lundu.  Tohoto setkání se zúčastní čtyři země: Švédsko – koordinátor projektu a partnerské školy z České republiky, Španělska a Řecka. Bakalku bude reprezentovat skupina žáků osmých ročníků.

Základní škola Bakalovo nábřeží na začátku školního roku 2017 obdržela ve výběrovém řízení programu ERASMUS+ (strategická partnerství mezi školami) grant na realizaci tříletého projektu Flying across borders

eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_left.jpg