Přednáška pro rodiče - kyberšikana a hovorové hodiny

Přednáška pro rodiče - kyberšikana a hovorové hodiny

Hovorové hodiny s předběžným hodnocením prospěchu a chování za 2. pololetí proběhnou v pondělí 27. května 2019 v době od 17:00 do 18:30 hodin.

Hovorovým hodinám bude předcházet od 16:00 přednáška odborníků Policie České republiky na téma kyberšikany a bezpečného kyberprostoru. Přednáška proběhne ve školní jídelně. Velmi doporučujeme účast všem rodičům.

V době od 16:00 do 18:30 bude také možnost zakoupit nové čipy ke stravování v kanceláři Školní jídelny u paní Lorenzové. Prosíme, abyste této mimořádné možnosti využili.