Kurz mozkové gymnastiky

Kurz mozkové gymnastiky

Milí rodiče a děti,

rádi bychom vás seznámili s obsahem našeho kroužku, do kterého se mohou přihlásit děti z 1.  - 5. ročníků. Budeme zde pracovat s dětmi v tématu psychohygieny, používat  techniky a korekční cvičení  kineziologie.

V dnešní době plné stresových faktorů a velkých požadavků je třeba znalostí s vyrovnáním se těchto situací a zvládnutím je tak, aby nám v budoucnu nepůsobily hlubší potíže. Dětem ukážeme techniky, které jim pomohou zátěžové situace / pro ně škola, stres a obavy z prezentace a sebeprezentace, z testů, zkoušení,.../ vyrovnat, nebo jim i předejít, techniky, které propojí levou a pravou mozkovou hemisféru, aby byly děti v rovnováze vykonnostní i emoční, zapojíme sluchové vnímání a zrakovou percepci.

Účast je nutná s rodiči, kurz bude probíhat jednou za 14 dní vždy ve čtvrtek 15.00- 16.00 od října do května a cena kurzu je 1600,-.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Jindru Rosenkrancovu nebo Mgr. Petru Čerevičko.