Edukativně stimulační skupinky 2020

Edukativně stimulační skupinky 2020

Vážení rodiče,

v rámci zkvalitnění přípravy dítěte na vstup do školy Vám nabízíme ve spolupráci s PPP Brno kurz EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY. 

Dítě se seznámí s prostory školy a třídy za účasti rodičů. Hravou formou budeme rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce potřebné pro osvojení a úspěšné zvládnutí počátečního čtení, psaní a počítání. Kurz je určen především dětem, které potřebují nebo chtějí procvičit následující oblasti:

  • jemná motorika a grafomotorika

  • řeč, myšlení

  • sluchové vnímání

  • zrakové vnímání

  • prostorová orientace

  • početní představy

Kurz je rozvržen do 10 lekcí, které na sebe navazují a těmto oblastem se věnují. Každá lekce má přibližně 60 minut.

Ve skupině je 6–8 dětí vždy s jedním rodičem, který s dítětem získává náměty pro práci doma. Účast rodiče a pravidelná příprava je velmi důležitá.

  • Kurz bude probíhat na ZŠ Bakalovo nábřeží Brno, ve středu a ve čtvrtek

  • od 15.00 do 16.00 hodin.

  • Cena kurzu 1 600, - (zahrnuje pronájem prostor, materiály pro děti, kurzovné).

  • Kurzem Vás povedou

Zahájení kurzu bude v týdnu od 13. 1. 2020 , ukončení pak v týdnu od 23. 3. 2020.

Přihlásit se můžete emailem na výše uvedené emailové adresy dle zvoleného dne docházky. 

Platbu proveďte po potvrzení o  přijetí  pouze bezhotovostně na účet školy 33836621/0100  variabilní symbol 3000201900 

Do zprávy pro příjemce uveďte ESS + jméno dítěte.

Vše nejpozději do 13. 12. 2019