Adventní Salzburg

Adventní Salzburg

V letošním roce připravuje škola zájezd do Salzburgu v termínu 2. – 3. prosince 2019 (pondělí - úterý). 

Program a přihlášku je možné stáhnout na internetových stránkách školy, případně vyzvednout v kabinetu 408.

Závazná přihláška podepsaná zákonným zástupcem + celá částka bude vybírána ve středu 9.10.2019 od 7.00 do 7.45 v jazykové učebně v zeleném patře. Nezapomeň s sebou vzít žákovskou knížku!

Příloha Velikost
Informace zájezd Salzburg-1.doc 38.5 KB