Projekt Flying across borders - setkání v Zaragoze

Projekt Flying across borders - setkání v Zaragoze

Základní škola Bakalovo nábřeží na začátku školního roku 2017 obdržela ve výběrovém řízení programu ERASMUS+ (strategická partnerství mezi školami) grant na realizaci tříletého projektu Flying across borders.

První setkání žáků zapojených škol proběhne ve dnech 21. - 27. ledna 2018 ve španělské Zaragoze.  Tohoto setkání se zúčastní čtyři země: Švédsko – koordinátor projektu a partnerské školy z České republiky, Španělska a Řecka. Bakalku reprezentují 4 žáci osmých a devátých ročníků.

Každého takového soustředění se zúčastní čtyři žáci z každé zapojené země. Naši žáci tedy budou mít možnost komunikovat v angličtině se dvanácti dalšími vrstevníky z různých zemí a škol.

Na programu jsou aktivity rozšiřující a prohlubující znalosti reálií mezi zeměmi všech partnerských škol, dále pak pozorování ptáků na lokalitě Gallocanta Lagoon a přednášky o problematice migrace.

Během projektu si budou žáci prohlubovat jazykové znalosti, zvyšovat digitální úroveň, objevovat podobnosti a rozdíly v partnerských zemích a prostřednictvím společných zážitků budou vedeni k mezinárodnímu porozumění, toleranci a k získávání bohatých zkušeností. Studenti si rozšíří a prohloubí znalosti reálií mezi zeměmi všech partnerských škol. Realizace projektu předpokládá uskutečnění čtyř mezinárodních mobilit studentů na partnerských školách. Financování pobytů v zahraničí bude plně hrazeno ze získaného grantu.