Předali jsme certifikáty Cambridge

Předali jsme certifikáty Cambridge

Ve středu 6. 9. 2018 jsme Cambridge kurzy minulého školního roku zakončili milou akcí - Předávání certifikátů Cambridge.. ve slavnostní atmosféře.. a z rukou paní ředitelky.

Zkoušek YLE se účastnilo (a také uspělo) celkem 100 dětí, z nichž 40 dosáhlo nejlepších možných výsledků (v kategoriích Starters, Movers, Flyers).

Zkoušky KET absolvovalo 12 žáků, všichni žáci zkoušku úspěšně složili, ž toho 11 žáků dokonce s vyznamenáním - dosáhli tedy výstupní úrovně jazyka vyšší než stupeň zkoušky, kterou absolvovali, proto by tedy úspěšně absolvovali také zkoušku PET.

Gratulujeme a přejeme další podobné úspěchy nejen ve studiu jazyků.