Jak jsme se Těšili na Vánoce

Jak jsme se Těšili na Vánoce

V úterý 11. 12. na Bakalce proběhla krásná předvánoční akce s názvem Vánoční těšení a Vánoční jarmark. Vánočních dílen se zúčastnilo téměř 300 žáků 1. stupně se svými rodiči a prarodiči, často i sourozenci. Velmi nás potěšilo, že se v rámci této akce přišli na Bakalku znovu podívat i bývalí žáci.

Kromě dílen bylo možno zhlédnout i vánoční vystoupení třídy 5.A, která se pro tuto příležitost proměnila v živý betlém. Nejen za doprovodu školní kapely jsme si všichni mohli zazpívat vánoční koledy.

V jídelně školy se prezentovali žáci 2. stupně se svými výrobky, drobnými vánočními dekoracemi a občerstvením, které bylo možno zakoupit po celou dobu akce.

Výtěžek z jarmarku činí 27 412,- Kč a poputuje na charitativní účely dle rozhodnutí žákovského parlamentu.

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem rodičům a přátelům školy za podporu a finanční příspěvky.