Dětský den Bakalky 2018

Dětský den Bakalky 2018

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 se uskuteční na školní zahradě soutěžní a zábavné dopoledne pro děti 1. stupně - Dětský den Bakalky 2018. Velký podíl na této akci od minulého roku zastávají také žáci 2. stupně, kteří ve spolupráci s pegagogy zajišťují většinu stanovišť. Děti si na toto dopoledne nezapomenou sportovní oblečení a dobrou náladu, je připraveno také drobné občerstvení. Mimo akci na zahradě je zbytek dopoledne a vyučovacích hodin v kompetenci třídního učitele, končí se běžně podle rozvrhu v tento den.