Den dětí na Bakalce

Den dětí na Bakalce

Dnes byla na Bakalce dobrá nálada a velké těšení. Na školní zahradě zazněla hymna Bakalky.

Děti od 1. do 5. třídy si mohly vyzkoušet různé soutěže na dvanácti stanovištích. Také si zaskákaly na trampolíně nebo se dozvěděly mnoho zajímavého na stanovišti zdravovědy. Počasí dětskému dni přálo, a tak se děti mohly ochladit kromě limonády i výbornou zmrzlinou. Odměnou pro všechny byla šňůrka na klíče s logem Bakalky.

Největší poděkování patří především organizátorům, členům žákovského parlamentu a ostatním žákům 2. stupně, kteří připravili pro děti všechny soutěže a po celou dobu zabezpečovali soutěžní stanoviště.

Poděkování také patří vedení školy a všem pedagogům, kteří se na přípravě a provedení dětského dne podíleli.