Vyhlášení voleb do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady

Volby do Školské rady

S ohledem na to, že se blíží vypršení mandátu členů Školské rady za pedagogy a zákonné zástupce školy,  jsme povinni v souladu s § 167 Zákona č. 561/2004 Sb. provést volby do ŠR. Žádáme tímto rodiče žáků školy, aby zvažovali nominaci kandidátů za zákonné zástupce žáků školy ve Školské radě. Návrhy zasílejte na sekretariát školy buď mailem na adresu cenkova.m@bakalka.cz , poštou na sekretariáty školy nebo prostřednictvím poštovní schránky školy či osobně na sekretariátě, a to nejpozději do 10. 11. 2017.

 

Volby do školské rady na další funkční  (3 leté) období proběhnou během třídních schůzek dne 20. 11. 2017 ve vestibulu školy.